این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

ای اهل زمین عید گذشت و خبر ار یار نیامد                               

بر ذخم دل فاطمه غم خوار نیامد

چند روز دگر مانده که با ناله بگوییم:           ای اهل حرم میر علم دار نیامد 

                                                         سقای حسین سید و سالار نیامد

                                                                                       علمدار نیامد...

/ 0 نظر / 31 بازدید